Historie

Hnutí Světlo-Život vychází z proudu obnovy II. vatikánského koncilu. Jak věříme, vzniklo z inspirace Ducha Svatého a je od samého začátku (podle označení našeho zakladatele) dílem Neposkvrněné, Matky církve.

Zakladatelem Hnutí je služebník Boží o. František Blachnický (1921-1987).  Dílo Oáz Živé Církve vzniklo jako odpověď na znamení času. Nejprve organizoval oázové rekolekce pro ministranty (1954) a založil Kruciátu Střízlivosti (1957-1960). V následujících letech vypracoval celý formačně-evangelizační systém pro děti, mládež, dospělé a také rodiny (1973).

Tímto vytvořené Hnutí Živé Církve pak 11. června 1973 v Kroscienku nad Dunajcem kardinál Karol Wojtyla zasvětil Neposkvrněné, Matce církve. Tuto událost pokládá Hnutí za své oficiální založení. Kroscienko se stává centrem celého Hnutí a sídlem jeho ženského zasvěceného společenství – Institutu Neposkvrněné, Matky církve. V roce 1976 pak Hnutí Živé církve přijímá název „Hnutí Světlo-Život“.

Společenství rodin (od roku 1978 pod názvem  Domácí církev) je v rámci Hnutí Světlo-Život od samého začátku obohacené o spiritualitu mezinárodního hnutí katolických rodin „Equipes Notre-Dame“.

Kněží Hnutí, které o. František Blachnický shromažďoval okolo ideálu Krista Služebníka, vytvořili sdružení „Unie kněží Krista Služebníka“.

V sedmdesátých letech začala vznikat první společenství Hnutí Světlo-Život také na Slovensku a v Čechách. V roce 1982 pak otec Blachnický založil Mezinárodní centrum evangelizace Světlo-Život v německém Carlsbergu. V pozdějších letech vznikala společenství Hnutí Světlo-Život v mnoha dalších zemích.