Společenství jsou nedílnou součástí farnosti. Farnost pak můžeme chápat jako jedno velké společenství mnoha malých společenství.

V naší farnosti mají své místo:Poslední články:

Mše svatá k úctě Božího Milosrdenství
Program společenství mládeže na Listopad 2018
Program společenství mládeže na Říjen 2018
Škola Marie: Duchovní obnova v listopadu
Program společenství mládeže na Září 2018
Škola Marie: Letní duchovní obnova
„Pěší“ pouť vysokoškoláků na Vranov
Postní spolčovíkend ve Žďárci
Program společenství mládeže na červen 2018