Pozvánka na 25. Františkánské setkání mláseže na Cvilíně

Ve dnech 30.6. až 4.7.2022 se bude na Cvilíně u Krnova konat jubilejní 25. Františkánské setkání mládeže (FSM) s názvem „V hlubinách“. Součástí bohatého programu jsou přednášky hostů s. Alngeliky Pintířové, o. Pavla Moravce, jáhna Jana Špilara. Můžete se těšit na koncerty chválových kapel Alive a Brno worship. Více informací: http://fsm.minorite.cz Přihlašte se již dnes: Přihlášky Read more…

Cyklus duchovních setkání: Život z víry

Bratři minorité zvou na cyklus duchovních setkání nejen pro rodiny na téma:

16.1.2022 – Rodina a výchova dětí podle učení svatých otců (P. dr. Jan Bílý).

13.2.2022 – Andělská ochrana a vedení v životě (Sestry od Andělu: s. Jitka Ingrová, s. Johanka Motyl).

13.3.2022 – Písmo Svaté jako základ našeho duchovního života (P. Mgr. Patryk Bogdan Rygiel, OFMConv).

3.4.2022 – O duchovním boji (P. dr. Piotr Pawlik, OFMConv).

15.5.2022 – Pouť na Vranov.

Hlavní pouť na Cvilíně

Hlavní pouť na Cvilíně SOBOTA 11.09.2021:  SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 17:00 pobožnost křížové cesty  18:00 mše svatá Po mši individuální požehnaní ostatky sv. Kříže  19:30 individuální adorace Nejsvětější Svatosti  20:00 moderovaná adorace  21:00 svátostné požehnaní NEDĚLE 12.09.2021: SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ 8:00 Sedmibolestný růženec  8:30 mše svatá  10:00 Sedmibolestný růženec  10:30 mše svatá  Read more…

Konala se provinční kapitula

Ve dnech 21. – 24. září 2020 se v Brně uskutečnila provinční kapitula české provincie sv. Cyrila a Metoděje bratří menších konventuálů. Kapituly se zúčastnilo 19 bratří. Předsedajícím kapituly byl P. Carlos Trovarelli, generální ministr řádu, spolu s P. Tomášem Lesňákem, generálním asistentem FEMO. Během první části kapituly byli bratři obeznámeni se zprávami, o kterých se později diskutovalo. Read more…

Od pondělí mše svaté

Milí farníci, informujeme Vás, že od pondělí 27. dubna budou slouženy mše svaté v 10.00 hod. a v 15.30 hod. Dovolený počet účastníků liturgie je 15 lidí. Prosíme, abyste dodržovali dvou metrové odstupy od sebe. Kostel je otevřený od pondělí do pátku 9.00 – 17.00 hodin, v sobotu od 7.30 – 12.00, v neděli 7.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hodin. Read more…

Kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Panny Marie

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020.

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska.

Proto mne napadlo…