Hlavní pouť na Cvilíně

Hlavní pouť na Cvilíně SOBOTA 11.09.2021:  SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 17:00 pobožnost křížové cesty  18:00 mše svatá Po mši individuální požehnaní ostatky sv. Kříže  19:30 individuální adorace Nejsvětější Svatosti  20:00 moderovaná adorace  21:00 svátostné požehnaní NEDĚLE 12.09.2021: SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ 8:00 Sedmibolestný růženec  8:30 mše svatá  10:00 Sedmibolestný růženec  10:30 mše svatá  Read more…

Konala se provinční kapitula

Ve dnech 21. – 24. září 2020 se v Brně uskutečnila provinční kapitula české provincie sv. Cyrila a Metoděje bratří menších konventuálů. Kapituly se zúčastnilo 19 bratří. Předsedajícím kapituly byl P. Carlos Trovarelli, generální ministr řádu, spolu s P. Tomášem Lesňákem, generálním asistentem FEMO. Během první části kapituly byli bratři obeznámeni se zprávami, o kterých se později diskutovalo. Read more…

Od pondělí mše svaté

Milí farníci, informujeme Vás, že od pondělí 27. dubna budou slouženy mše svaté v 10.00 hod. a v 15.30 hod. Dovolený počet účastníků liturgie je 15 lidí. Prosíme, abyste dodržovali dvou metrové odstupy od sebe. Kostel je otevřený od pondělí do pátku 9.00 – 17.00 hodin, v sobotu od 7.30 – 12.00, v neděli 7.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hodin. Read more…

Kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Panny Marie

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020.

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska.

Proto mne napadlo…

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Cestou světla“

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Cestou světla“ Milé sestry, milí bratři, tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které Read more…

Přejeme Vám požehnané Velikonoce

Milí Přátele,vážení Farníci,milí příznivci našeho kostela a kláštera,drazí čtenáři časopisu Immaculatasrdečně Vás zdravíme. Chceme Vám popřát milostiplné velikonoční svátky, radost z Kristova zmrtvýchvstání a jeho vítězství nad smrtí. Ať Kristus prozáří temnoty tohoto světa, ať projde zavřenými dveřmi a navštíví i Vaše domovy,ať také Vám řekne: „Pokoj Vám!“ Vždyť Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů Milí věřící, bratři a sestry, Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Read more…