Ať Vám tato sváteční doba přinese
novou sílu, odvahu a inspiraci
k prožívání naděje křesťanského života.
Ať vzkříšený Pán naplní Vaše srdce láskou a pokojem a ať Vám žehná.

přejí bratři minorité z Brna

Categories: Aktuality