Již podruhé v letošním roce naše společenství ministrantů prožívalo svůj den. V 10 hodin jsme se shromáždili v našem klášteře. Přišli kluci od těch úplně nejmladších až po zkušené třináctileté.

Na tento den byl připraven bohatý program, který začal malým občerstvením. Poté se všichni rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla nacvičovat bohoslužbu se Štěpánem Verbíkem a o. Sebastianem do kostela. Druhá se odebrala do zákristie spolu s Peterem Mokričkou a Šimonem Papouškem. Tam nejmenší ministranti poznávali liturgické předměty a liturgické oblečení pro kněze a ministranty. Následně jsme zábavnou formou vytvářeli model ideálního ministranta – jaký má být a co má dělat.

Okolo jedné jsme se odebrali do jídelny, abychom poobědvali výbornou kuřecí polévku, kterou pro nás připravila maminka ministrantů Jarka a Oldy Engelhartových, a palačinky s čokoládou, připravené kulinářskými velmistry Davidem a Petrem Hájkovými. Po obědě jsme se dívali na film „Odvaha otce Karola“ o bl. Janovi Pavlovi II. Potom jsme se společně bavili u společenských her.

Na závěr, v 15.30, jsme se shromáždili u stolu Páně, na mši svaté. Kluci si tak mohli vyzkoušet své nově nabyté znalosti, aby následující den, v neděli, rodičům předvedli, co se naučili.

Ve jménu Páně jsme se všichni spokojeni ze společně prožitého dne rozešli do svých domovů.

o. Sebastian