V pátek 16. března 2012 vyrazilo 13 ministrantů naší farnosti na 1. minoritskou tarsiciádu do Opavy.

Do kláštera v Opavě jsme dorazili po 20 hodině, kde nás vřele přivítal o. Kryštof Skibiński, představený tohoto kláštera. Po dobré večeři byl čas na ubytování a odpočinek.

Během sobotní snídaně v 8:30 se již začali scházet domorodí ministranti farnosti sv. Ducha z Opavy. Společný program začal v 9:00. Po seznámení a dobré svačince jsme vyrazili do minoritské zahrady, kde proběhly společné hry, a také práce ve skupinkách, ve kterých ministranti měli připravit krátká divadla ze života sv. Tarsicia, sv. Dominika Savia a sv. Františka.

Po obědě opavští ministranti spolu s o. Kryštofem připravili krásnou prezentaci liturgických postojů a vrcholem sobotního dne byla společná eucharistie v 16:30 hodin. Po večeři pak následoval veselý večer plný her a zábavy, během kterého jsme zjistili, že ministranti z Brna i z Opavy si spolu dobře rozumějí.

Na zakončení celé tarsiciády jsme se všichni zúčastnili slavnostní farní mše svaté v 9:30. Během kázání o. Kryštof navazoval na sv. Tarsicia, který je jedním z patronů ministrantů, a také 5 kandidátů z Opavy bylo přijato mezi ministranty. Po mši svaté jsme se rozloučili s opavskými ministranty a šli jsme na prohlídku krásného města Opavy. Po vynikajícím obědě jsme plni zážitků a radosti ze společného setkání odjeli vlakem zpátky do Brna.

Věříme, že se této akce budeme moci zúčastnit i příští rok a už se na ni moc těšíme.