Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 7. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:20 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 7. června v 17:15 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za tuto akci.

Seslání Ducha Svatého – farní ohlášky

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 20. května památku památku Panny Marie, Matky církve– v úterý 21. květnasvátekVýročí posvěcení brněnské katedrály– ve čtvrtek 23. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze– v pátek 24. květnasvátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi– v neděli 26. května slavnost Nejsvětější Trojice Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností. V sobotu pobožnost následuje bezprostředně po ranní mši sv. v8:00 hod. Read more…

7. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 7. neděle velikonoční. Minulou neděli se ve sbírce na pronásledované křesťany vybralo 19 331 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 13. května památku Panny Marie Fatimské– v úterý 14. května svátek sv. Matěje, apoštola– ve středu 15. května památku sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech– v pátek 17. května památku sv. Paschala Baylóna, řeholníka 1. řádu sv. Františka– v sobotu 18. května památku sv. Felixe Read more…

6. neděle velikonoční

Dnes je 6. neděle velikonoční – sbírka je na pronásledované křesťany. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka– ve středu 8. května památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí– ve čtvrtek 9. května Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek– v neděli 12. května 7. neděli velikonoční V úterý 7. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Od pátku 10. května se ve všední dny po mši sv. v 10:00 hod., v sobotu po mši sv. v 8:00 hod. a v neděli Read more…

5. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy– ve středu 1. května památku sv. Josefa, dělníka– ve čtvrtek 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve– v pátek 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů– v neděli 5. května 6. neděli velikonoční – sbírka bude na pronásledované křesťany Ve středu 1. května v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Read more…

4. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka– ve středu 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty– v neděli 28. dubna 5. neděli velikonoční V úterý 23. dubna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem. V úterý 23. dubna mše svatá pro Read more…

3. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle velikonoční. V neděli 21. dubna oslavíme 4. neděli velikonoční. V neděli 7. dubna se při sbírce na charitativní účely vybralo 20 776 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. Ve středu 17. dubna v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. Ve čtvrtek 18. dubna v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského řádu. Sraz je v boční chodbě kostela. Kontaktní osobou je Jaroslav Engelhart (tel. č.: 734 711 684). V sobotu Read more…

2. neděle velikonoční – farní ohlášky

Slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství. Sbírka je na charitativní účely. V neděli 14. dubna oslavíme 3. neděli velikonoční. Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě vybralo 21 563 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V pondělí 8. dubna je Slavnost Zvěstování Páně. Tento den slavíme v naší Loretě pouť. Po mši sv. v 15:30 hod.bude průvod do Svaté chýše s Loretánskými litaniemi a modlitbami k získání plnomocných odpustků. Read more…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní ohlášky

Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Zítra, na Velikonoční pondělí, 1. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30 hod. V úterý 2. dubna po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 3. dubna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship. Ve čtvrtek 4. dubna v 15:30 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před narozením Read more…

Květná neděle – farní ohlášky

Dnes je Květná neděle. Ve středu 27. března po mši sv. v 15:30 hod. bude pobožnost křížové cesty Via Dolorosa – po ulici města Jeruzaléma, s projekcí fotek ze Svaté země. Křížovou cestu povedou farníci. Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí zpovídat nebudeme. Na Zelený Read more…