Slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství. Sbírka je na charitativní účely.

V neděli 14. dubna oslavíme 3. neděli velikonoční.

Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě vybralo 21 563 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V pondělí 8. dubna je Slavnost Zvěstování Páně. Tento den slavíme v naší Loretě pouť. Po mši sv. v 15:30 hod.bude průvod do Svaté chýše s Loretánskými litaniemi a modlitbami k získání plnomocných odpustků.

Ve středu 10. dubna se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

Ve čtvrtek 11. dubna je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u KrnovaPřihlásit se můžete do neděle 23. dubna v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Třebíči v sobotu 18. května. Je určené pro mládež ve věku 12-25 let. Zájemci se mají přihlašovat na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm.

Categories: Aktuality