Dnes je 12. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele, spolupatrona našeho kostela. Tento den je možné v našem kostele získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.
– v pátek 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
– v sobotu 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – je to doporučený svátek
– v neděli 30. června 13. neděli v mezidobí

V úterý 25. června zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností.Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.

Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Farnost sv. Jakuba srdečně zve na děkovnou bohoslužbu k otevření kostela sv. Jakuba v pátek 28. června v 17:00 hod. Bohoslužbu bude slavit generální vikář naší diecéze o. Pavel Kafka.

Categories: Aktuality