28. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 28. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v sobotu 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve– v neděli 16. října 29. neděli v mezidobí V úterý 11. října po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Každý pátek zveme ministranty a mládež na společenství. Setkání začíná po mši sv. v 15:30 a úklidu kostela. Mše svaté pro vysokoškoláky a pracující mládež začnou v úterý 18. října v 18:00 hod. 23. října bude Misijní neděle. V tento Read more…

27. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 27. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 4. října slavnost sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů– v pátek 7. října památku Panny Marie Růžencové– v neděli 9. října 28. neděli v mezidobí Ve všední dny po mši sv. v 15:30 hod. a v neděli po každé mši sv. se modlíme novénu před slavností sv. Františka z Assisi. V pondělí 3. října v 18:00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola. Mše svaté Read more…

26. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 26. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze– ve středu 28. záříslavnostsv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek– ve čtvrtek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů– v pátek 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve– v sobotu 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve– v neděli 2. října 27. neděli v mezidobí V úterý 27. září zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 Read more…

25. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 25. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků– ve středu 21. zářísváteksv. Matouše, apoštola a evangelisty– v pátek 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze– v neděli 25. září 26. neděli v mezidobí Od pondělí 19. září do čtvrtka 22. září se v našem klášteře bude konat zasedání provinční kapituly, které se zúčastní všichni bratři minorité z ČR.Společné mše svaté s věřícími budou v pondělí v 15:30 Read more…

24. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 24. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 13. září památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve– ve středu 14. zářísvátekPovýšení svatého kříže– ve čtvrtek 15. září památku Panny Marie Bolestné– v pátek 16. září památku sv. Ludmily, mučednice– v sobotu 17. září svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi– v neděli 18. září 25. neděli v mezidobí V úterý 13. září setkání ctitelů Božího Milosrdenství nebude. Milí rodiče, i v letošním školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každou středu od 16:00 do 17:00 Read more…

23. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 23. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– ve čtvrtek 8. září svátek Narození Panny Marie– v neděli 11. září 24. neděli v mezidobí V pondělí 5. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby se konají v našem kostele každé pondělí. V úterý 6. září po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Milí Read more…

22. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 22. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 29. srpna památku Umučení sv. Jana Křtitele– v sobotu 3. září památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve– v neděli 4. září 23. neděli v mezidobí V sobotu 3. září po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci. V neděli 4. září, při mši sv. v 10:30 hod. bude kněz žehnat dětem a učitelům do nového školního roku. Po mši sv. budou dětem požehnány školní tašky a pomůcky, které Read more…

21. Neděle v mezidobí

Dnes je 21. neděle v mezidobíV tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 22. srpna památku Panny Marie Královny– ve středu 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola– ve čtvrtek 25. srpna památku sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádusv. Františka– v sobotu 27. srpna památku sv. Moniky– v neděli 28. srpna 22. neděli v mezidobí – Milí rodiče, i ve školním roce 2022/2023 bude v naší farnosti probíhat výukanáboženství.– Od října bude v naší farnosti Read more…

20. neděle v mezidobí

Dnes je 20. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:  –  v pondělí 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek      –  v sobotu 20. srpna památku sv. Bernarda, opata a učitele církve – v neděli 21. srpna 21. neděli v mezidobí       Milí rodiče, i ve školním roce 2022/2023 bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Od října bude v naší farnosti také možnost přípravy ke křtu dospělých a k prvnímu sv. přijímání. Všechny přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii. Odevzdávat Read more…

19. neděle v mezidobí

Dnes je 19. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 8. srpna svátek sv. Dominika, kněze– v úterý 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny  mučednice, patronky Evropy– ve středu 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka– ve čtvrtek 11. srpna svátek sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu sv. Františka– v neděli 14. srpna 20. neděli v mezidobí Jako minoritská provincie v ČR bychom vám chtěli představit kruciátu modlitby Read more…