Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní ohlášky

Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Zítra, na Velikonoční pondělí, 1. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30 hod. V úterý 2. dubna po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 3. dubna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship. Ve čtvrtek 4. dubna v 15:30 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před narozením Read more…

Květná neděle – farní ohlášky

Dnes je Květná neděle. Ve středu 27. března po mši sv. v 15:30 hod. bude pobožnost křížové cesty Via Dolorosa – po ulici města Jeruzaléma, s projekcí fotek ze Svaté země. Křížovou cestu povedou farníci. Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí zpovídat nebudeme. Na Zelený Read more…

5. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle postní. V úterý 19. března je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – je to doporučený svátek. V tento den bude mše svatá v 10:00 a 15:30 hod. Ve čtvrtek 21. března v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského řádu. Sraz je v boční chodbě kostela. Kontaktní osobou je Jaroslav Engelhart (tel. č.: 734 711 684). V neděli 24. března je Květná neděle. Mše sv. budou jako obvykle v neděli. Při každé mši svaté budou Read more…

4. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle postní – Laetare (radujte se). Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Papež František často opakuje prosby o modlitby. Proto při mši sv. v 10:00 a 15:30 hod. poděkujme za jeho zvolení a poprosíme o sílu pro jeho těžký a zodpovědný úkol. V neděli 17. března oslavíme 5. neděli postní. Pobožnosti křížové cesty se během postní doby konají ve středu a v pátek po mši svaté v 15:30 Read more…

3. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle postní. Minulou neděli se ve sbírce na Haléř sv. Petra vybralo 21 910 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V neděli 10. března oslavíme 4. neděli postní – Laetare (radujte se). V pondělí 4. března v našem klášteře proběhne den postní duchovní obnovy bratrů minoritů z české provincie. Při této příležitosti jste zváni ke společnému slavení mše sv. v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude provinciál minoritů v ČR o. Piotr Read more…

2. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 2. neděle postní – sbírka je na Haléř sv. Petra. V sobotu 2. března po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci. V neděli 3. března oslavíme 3. neděli postní. Pobožnosti křížové cesty se během postní doby konají ve středu a v pátek po mši svaté v 15:30 hod. V pátky postní doby po mši svaté v 10:00 hod. se modlíme kající pobožnost na Svatých schodech.

Záznam přednášek z postní duchovní obnovy s o. Vojtěchem Kodetem OCarm.

Ve dnech 16. až 17. února proběhla v našem kostele sv. Janů postní duchovní obnova, kterou vedl o. Vojtěch Kodet OCarm. Slova o. Vojtěcha byla pro nás i všechny zúčastněné velkým povzbuzením a poučením. Věříme, že i tomu bude i pro Vás, kteří jste se nemohli osobně zúčastnit.Níže uvádíme zvukový záznam. Časopis Immaculata · 2024-02-16 – Postní duchovní obnova s o. Vojtěchem Read more…

1. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 1. neděle postní. V úterý 20. února mše sv. pro vysokoškoláky a pracující mládež v 18:00 hod. nebude. Ve středu 21. února v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. Ve čtvrtek 22. února oslavímesvátek Stolce sv. apoštola Petra. Ve čtvrtek 22. února v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského řádu. Sraz je v boční chodbě kostela. Kontaktní osobou je Jaroslav Engelhart (tel. č.: 734 711 684). V neděli 25. února oslavíme 2. neděli Read more…

Věčné sliby br. Michala Wenského OFMConv.

Provincie řádu minoritů v České republice s radostí oznamuje, že br. Michal Wenski OFMConv dne 16. března 2024, v kostele Sv. Ducha v Opavě ve 12:00 hod., složí věčné sliby do rukou o. provinciála Piotra Pawlika OFMConv. Hlavním celebrantem mše sv. bude generální asistent minoritů o. Tomáš Lesňák OFMConv z Říma. Srdečně vás všechny zvou bratři minorité.