25. března slavíme Slavnost Zvěstování Páně. To se odehrálo u Panny Marie v Nazaretě, Ji kdy Archanděl Gabriel pozdravil slovy „Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou.“ Loretánská Svatá chýše je kopií onoho nazaretského domku, kde se tato událost stala.

Categories: Fotogalerie