Fatimsko-loretánský den o. Miroslavem Heroldem

Hlavním celebrantem byl jezuita o. Miroslav Herold. Po mši svaté následovala františkánská korunka před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání,
po té průvod do Lorety a loretánské litanie.

 

Categories: Fotogalerie