„A Duch i nevěsta praví: Přijď!
A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď!
Kdo žízní, ať přistoupí,
kdo touží, ať zadarmo
nabere vody života.“(Zj 22,17)
Svatodušní bdění s o. Sebastianem

 

Categories: Fotogalerie