Jiří Zmožek vypráví příběh Šavla z Tarsu, který nejprve pronásleduje křesťany, ale po setkání s živým Ježíšem začíná hlásat tu víru, kterou dříve ničil. Stává se z něho apoštol Pavel. Později zakouší na vlastní kůži, jaké to je, když ho vlastní zradí. Jeho spolupracovník Démas ho opuští a obrací se proti němu.

Categories: Fotogalerie