Svatodušní bdění.

„A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď!
Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“
(Zj 22,17)

Categories: Fotogalerie