Biřmování u minoritů. Hlavním celebrantem byl Mons. ThLic. Václav Slouk, který udělil svátost biřmování.

Categories: Fotogalerie