Poutní mše svatá u minoritů. Hlavním celebrantem je Marián Rudlof Kosík opat premonstrátského kláštera v Nové  Říši.

Foto: Jitka Suchomelová

Categories: Fotogalerie