Říjnové setkání

Proběhlo ve středu 16. října 2013, právě v den 96. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné svatým Maxmiliánem Maria Kolbem v Římě. Tento den jsme proto zasvětili duchovnímu odkazu tohoto světce a Mariánského díla, které za sebou zanechal. Začali jsme modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, po kterém členové MI vedli růženec s biblickými dovětky. Otec Sebastian Kopeć nám sv. Maxmiliána a jeho duchovní poselství přiblížil zajímavým a naučným kázáním během mše svaté, ve kterém hovořil o okolnostech vzniku tohoto apoštolského mariánského hnutí a především o jeho cíli, kterým je obrácení vlastní i obrácení jiných, především nevěřících a zvláště pak zednářů.

Po mši svaté následovalo společenství. Bratr Bohdan Heczko si pro nás připravil velmi poutavou přednášku o významu zasvěcení se Matce Boží, a to jak v rovině individuální, tak na úrovni společenské. Shrnul nám všechna zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie, která byla doposud učiněna jako odpověď na žádost Matky Boží z Fatimy a jejich velkolepé důsledky, které představovaly pro svět. Tématu fatimského zjevení byl věnován značný prostor. Bratr Bohdan nám také doporučil k přečtení některé tituly: Manuel Fernando Silva „Pasáčci z Fatimy“, KNA 2012; Luis Kondor, „Sestra Lucie hovoří o Fatimě“, Fatima 1994. Poté následovala společná diskuse, ze které bylo vidět, jak pěkné společenství tvoříme a jak se naše touha pronikat více do tajemství zasvěcení prohlubuje. Nakonec jsme se ještě společně zasvětili Matce Boží a rozešli se žít své zasvěcení na místa, ke kterým nás Bůh povolal.

 

Zveme a těšíme se na Vás 13. listopadu, kdy bude další setkání.

Za MI Jitka N.