Ve dnech 2. a 3. prosince 2011 se v naší farnosti konala adventni duchovní obnova, kterou vedl o. Piotr Kurkiewicz se svými laickými asistenty (Táňa z Ukrainy a Milan z Uherského Hradiště).

O. Piotr je polský kapucín, který již 20 let pracuje na misii na Ukraině. Tam v Krasilově založil tzv. Školu evangelizace, kterou potom rozšířil do dalších 15 zemí. Kromě jiného škola působí také v České republice, a to v Praze a Ostravě.

Misionář se ve svých promluvách dotkl témat jako: Boží láska, hřích člověka, setkání s Bohem, spása v Ježíši Kristu. O. Piotr hovořil polsky nebo ukrainsky, do češtiny překládali br. Bohdan a asistentka Táňa.

Kromě promluv při mši sv. byly v programu teké přednášky a setkání ve skupince, na těch se podíleli především asistenti.

Odhadujeme, že mší sv. se účastnilo kolem 200 a na přednášky pak přišlo kolem 50 lidí.

Adventní duchovní obnova měla u farníků pozitivní ohlas. Doufáme, že přinese všem požehnané ovoce.

br. Bohdan

 

Categories: Kronika