Svatodušní bdění u minoritů

„A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17) 11. června 2011 od 20.00 do 22.00 hodin Kostel sv. Janů. srdečně zvou bratři minorité

Fatimsko-loretánský den

13. května, v den 94. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, jsme v našem kostele tradičně slavili Fatimsko-loretánský den. Tentokrát byl hlavním celebrantem liturgie o. Miroslav Herold, jezuita z Brna. Od tohoto dne jsme navázali na františkánskou tradici a 13. dne každého měsíce, když slavíme tento den, se po mši svaté budeme modlit františkánskou korunku a rozjímat o sedmi radostech života Panny Read more…

Večer milosrdenství

Dne 30. dubna jsme v našem kostele společně prožili vigilii svátku Božího milosrdenství. Tento večer vedla komunita Emmanuel z Brna. Během něj zazněly chvály a svědectví o Božím Milosrdenství. Vrcholem večera byla pak adorace před Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání. Současně po celý čas vigilie probíhaly služby komunity Emmanuel: žehnání, přímluvná modlitba a svátost smíření.

Pozvánka na fatimsko-loretánský den

13. května 2011 Program: 14.45 korunka k Božímu milosrdenství 15.00 růženec 15.30 mše svatá – hlavní celebrant P. Miroslav Herold Po ni františkánská korunka před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání, průvod do Lorety a loretánské litanie

blahoslavený Jan Pavel II.

„ Očekávaný den nadešel; nadešel rychle, protože tak se to zalíbilo Pánu: Jan Pavel II. je blahoslavený!“ (z homilie Benedikta XVI.) Mnozí z nás se s ním mohli setkat. Zajímavý článeček na minorite.cz.