Slavnost svatého Františka z Assisi

Blíží se slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Předslavnostní triduum, věnované františkánské spiritualitualitě, pondělí 1.října při mši svaté v 10.00 hod., úterý 2. října středa 3. října při mši svaté v 15.30 hod. Transitus Ve středu 3. října v 18.00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola. Mše Read more…

Víkendové formační setkání

„Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazareta, Matky Církve“ formace pro každého (od 18 do 99let), modlitby, přednášky, společenství, čtyřikrát do roka (tři víkendy a 10 dní v létě) srdečně Tě zve na víkendové formační setkání 26. – 28. 10. 2012 pátek – 17,30h – 21h sobota – 9h – 21h neděle – 9h – 15h Kostel sv. Janů, minoritský klášter, ul. Minoritská Read more…

Panna Maria, ochránkyně Evropy před „potopou“

Matka Boží zachraňovala dávno Psala se léta 1655-1656. Švédská vojska obsadila téměř celé Polsko, pouze jih země zůstal ještě nedotčen. Vroucí modlitby polských věřících pod vedením řeholníků řádu paulinů před zázračným obrazem Matky Boží na Jasné hoře v Čenstochové způsobily to, s čím nikdo reálně nepočítal. Švédové, ač početně v přesile, byli poraženi a museli Read more…

Od oceánu k oceánu s ikonou Panny Marie Čenstochovské: zastavení v Brně

Žijeme v těžké době globálního útoku civilizace smrti. Umírá velmi mnoho nevinných lidí – nenarozené děti, stejně tak staří a nemocní lidé. Počet obětí je větší než 2 miliardy lidských bytostí. Od 26.8. do 31.8. probíhá v České republice Pouť od ocánu k oceánu s ikonou Panny Marie Čenstochovské, jejímž cílem je ochrana civilizace života a lásky. Dne 30. a 31. srpna se Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem po městě

Minoritská farnost sv. Janů a farnost sv. Jakuba zvou věřící na Slavnost Těla a Krve Páně V neděli 10. června 2012 Začátek v 15:30 mší svatou u minoritů (kostel sv. Janů) Zakončení v kostele sv. Jakuba Hlavní celebrant: o. bp. Pavel Posád, pomocný biskup diecéze českobudějovické Plakátek si můžete vytisknout zde .

Přednáška Radomíra Malého: Zjevení Panny Maria ve Fatimě ve vztahu k dějinám 20. století

„Modlete se, mnoho se modlete a přinášejte oběti za hříšníky. Vězte, že mnozí přicházejí do pekla, protože se za ně nikdo nemodlí a nepřináší oběti.“ Slova Panny Marie z Fatimy (19. srpna 1917) Zveme Vás na přednášku k 95. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (1917 – 2012). Zjevení P. Marie ve Fatimě ve vztahu k dějinám 20. století. přednáší: Read more…

Svatodušní bdění u Minoritů

„A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17) V programu: bohoslužba slova adorace písně 26. května 2012 od 19.30 do 21.30 hodin Kostel sv. Janů. srdečně zvou bratři minorité

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti se u minoritů konají vždy po odpolední mši svaté (tj. cca v 16:15 hod.). Pojďte uctít Královnu máje. – Blahoslavená jsi, Panno Maria, která jsi ve svém lůně nosila Tvůrce světa; porodila jsi Toho, jenž tě stvořil, a navěky zůstáváš Pannou. – Svatá a neposkvrněná Panno, nevím jakými chválami tě mám zvelebit, neboť jsi Read more…