Začátkem měsíce listopadu vzpomínají křesťané na své blízké zemřelé. Prvního listopadu je slavena Slavnost všech svatých. Druhý listopad je dnem, kdy na hřbitovech lidé myslí na své blízké zemřelé. Při liturgii toho dne nebo přímo u hrobu se za zesnulé modlí a vyprošují jim věčný život v Boží blízkosti v nebi. V těchto dnech na hřbitovech hoří mnoho svící. Jejich světlo vyjadřuje víru v život po smrti a v Kristovo zmrtvýchvstání, na které čeká s nadějí každý křesťan. Perspektiva věčnosti je totiž velkou pravdou křesťanské víry.

Také v našem brněnském konventu prožíváme vždy toto „dušičkové“ období s modlitbou a vzpomínkou na zemřelé rodiče, příbuzné a přátele, zvláště pak na všechny řádové spolubratry. Myslíme ale i na kněze, kteří v minoritském kostele pracovali a působili.

Druhého listopadu ve 14.00 hod. proběhla na Ústředním hřbitově v Brně u minoritských hrobů a hrobů našich terciářů dušičková pobožnost. Večer pak modlitba za zemřelé minority byla dovršena v kryptě kostela sv. Janů, kde na zesnulé řeholníky vzpomínali ministranti naší farnosti. Na tomto místě jsou uloženi k poslednímu odpočinku jedni z posledních zemřelých minoritů o. Norbert Škrdlík (+1996) a o. Gabriel Hamerla (+2001). Pátého listopadu po odpolední zádušní mši sv. jsme se spolu s věřícími modlili nad hrobkami našich dvou kostelů, sv. Janů a Lorety, za kněze, řeholníky a také dobrodince kláštera, kteří jsou v nich pochováni.

Život na této zemi je darem Božím. Není ale mnohdy snadný a jednoduchý. Je náročné poznávat Boha a sloužit mu bez jeho pomoci. Kristus nás na této cestě posiluje svým slovem a svátostmi. Chce každého člověka dovést do blaženosti nebe, která je o to větším darem. Pamatujme na to už teď. Využijme také možnosti vyprosit pro naše drahé zemřelé potřebné milosti a plnomocné odpustky, které církev nabízí ve dnech od 1. – 8. listopadu.

Ať našim milovaným zesnulým ani nám samým není jednou věčnost temnotou plnou hrůzy a samoty, ale nekonečným štěstím plným světla sdíleným společně s Kristem a svatými.

o. Karel

 

 

Categories: Aktuality