24.12.2012 Půlnoční vánoční bohoslužba ve 24.00 h

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
Pěvecký sbor Lumír, Vánoční minoritský sbor
Brněnský akademický orchestr

soprán: Lenka Ďuricová
alt: Táňa Janošová
tenor: Milan Vlček
bas: Jan Šťáva
varhany: Ondřej Múčka
řídí: Štěpán Policer

25.12.2012 Slavnost Narození Páně v 15.30 h

Koledová mše
Brněnští trubači (um. ved. Josef Cecava)

26.12.2012 Svátek svatého Štěpána v 15.30 h

Jiří Teml: Svatá noc
Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno (sbormistr Jakub Klecker)

27.12.2012 Poutní slavnost sv. Jana v 15.30 h
(celeb. opat M. R. Kosík, OPraem)

Miroslav Příhoda: Česká vánoční mše koledová
Komorní smíšený sbor Kantila (sbormistr Lukáš Sotolář)

SVATOJÁNSKÝ VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT v 18.30 h

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční (v úpravě Víta Šujana pro smíšený sbor, sólisty a komorní orchestr s cimbálem)

Luboš Fišer: Vánoční
Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, Smíšený pěvecký sbor Kantiléna, Brněnský komorní sbor, Ensemble Opera Diversa a hosté

řídí: Štěpán Policer a Martin Franze

28.12.2012 sv. Betlémské děti, mučedníci
mše sv. v 10.00 hod.
mše sv. v 15.30 hod.

29.12.2012
mše sv. v 8.00 hod.
30.12.2012 Svátek Svaté rodiny
mše sv. v 7.30 hod.
mše sv. v 9.00 hod
mše sv. v 10.30 hod.
mše sv. v 15.30 hod.

31.12.2012 sv. Silvestr
mše sv. v 10.00 hod.
mše sv. v 15.30 hod. – děkovná mše sv. za uplynulý rok 2012 s Te Deum

1.1.2013 Slavnost Matky Boží, Panny Marie v 15.30 h 
Vánoční písně a pastorely
soprán: Ivana Mikesková

6.1.2013 Slavnost Zjevení Páně v 15.30 h
České a moravské vánoční koledy
Schola brněnské mládeže (sbormistr: Štěpán Policer)

13.1.2013 Svátek Křtu Páně v 15.30 h
Vánoční písně a spirituály
DNA – Dej Nám Akord (um. ved. Václav Brázda)

Categories: Aktuality