Milé sestry, milí bratři, využívám této neděle, abych vás všechny pozdravil a popřál požehnaně prožité adventní dny a stejně tak i požehnaně prožité svátky narození našeho Pána Ježíše Krista.

Obojí předpokládá objevit a přijmout křesťanského ducha adventu a v návaznosti na to také Vánoc. Nejde o rozdělení něčeho zbožného, jako je duchovní život, a toho bezbožného, což jsou nákupy, úklid, pečení a další předsváteční záležitosti. Křesťanský duch právě naopak ovlivňuje moudré spojení obojího. Žijeme přece vnitřním životem vyvěrajícím z víry, která je posilována modlitbou, svátostmi a bohoslužbou, ale zároveň ve společenství svých rodin i ostatních lidí. Útěk z vnější reality a uzavření se v nějaké nepozemské zbožnosti, nebo naopak podcenění duchovního rozměru a splynutí s tím, co dělají všichni, je nejen jednostranností, ale i slepou uličkou, která nikdy nevede k tomu, co se líbí Bohu a kde je možné nacházet pokoj a radost.

Inspiraci k moudrému prožití času, který je před námi, slouží liturgie, duchovní obnovy, společná modlitba v rodinách, přijetí svátosti smíření, pozornost k blízkým nemocným a osamělým. A rovněž tak i kulturní programy, které přibližují a zpřítomňují poselství adventu a Vánoc, jako jsou adventní a vánoční koncerty, besídky či návštěvy betlémů.

Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý a že je nám blízko. Pokud věnujete čas a úsilí adventní duchovní přípravě, jistě se to projeví v hloubce prožití Vánoc. Inspiraci vám, vašim přátelům a známým mohou nabídnout i nově zřízené internetové stránky KrestanskeVanoce.cz.

Provázím vás všechny v modlitbě a žehnám vám.

Váš biskup Vojtěch

 

Categories: Aktuality