Porsile patřil mezi nejvýznamnější hudebníky ve službách habsburského císaře Karla VI. Oratorium Il Sacrificio di Gefte (Jeftova oběť) poprvé zaznělo v císařské kapli ve Vídni v postní době roku 1724. Jediné další provedení je doloženo o rok později v Brně. Zde si oratoria získala ve dvacátých a třicátých letech 18. století velkou oblibu, zásluhou urozených mecenášů byla uváděna každoročně v hojném počtu. Minoritský chrám svatých Janů, v němž se uskuteční novodobá premiéra Porsileho oratoria v dobově poučené interpretaci ansámblu Hof-Musici, byl právě na přelomu dvacátých a třicátých let zásadním způsobem přestavěn. Dodnes zůstává jedním z nejvýznamnějších monumentů vrcholně barokního umění v Brně.

V pondělí 02. 04. 2012 v kostele sv. Janů.

Sólisté: Zdeněk Kapl, Alena Máčová, Jana Bínová Koucká, Veronika Mráčková Fučíková, Jana Dvořáková, Ivo Michl

Szabolc Illés / koncertní mistr

Sbor a barokní orchestr Hof-Musici / od cembala řídí Ondřej Macek

Děj oratoria vychází ze starozákonní Knihy Soudců a líčí rozhodující část ze života soudce Jefty. Ten musí po vítězné bitvě splnit slib daný Hospodinu a obětovat dceru, své jediné dítě, jako zápalnou oběť. Libreto Giuseppa Salia zdůrazňuje především pomíjivost všeho lidského, Jefte se tak ze šťastného vítěze stává v okamžiku nejnešťastnějším z lidí.

Categories: Hudba