p

pondělí 31. 10. 2011 | 19:30 | Kapitulní síň minoritského kláštera, Minoritská 1, Brno
Lilia Slavny (Rusko/Israel) – barokní housle
Vladimír Kiseljov – malba

Categories: Hudba