Listopadové setkání

Ve středu 13. listopadu 2013 se sešla místní skupinka MI. Její členové vzali na sebe službu vedení růžence před bohoslužbou a během bohoslužby se aktivně zapojili při procesí do svaté chýše, když slavnostně nesli sochu Matky Boží za zpěvu litanií loretánských. Po bohoslužbě následovalo setkání skupinky, v rámci kterého si členové vyslechli přednášku bratra Bohdana na téma „Úsilí o vnitřní pokoj“, zvláště v situacích pádu do hříchu. Přednáška vyvolala řadu otázek, ze kterých bylo vidět, že pro rytíře a rytířky se jedná o aktuální téma. Po společném zasvěcení jsme se vydali do svých domovů a těšíme se na další setkání.

V prosinci bude řada příležitostí, kdy se můžeme společně sejít. Budeme především slavit Neposkvrněné početí (9. 12.), dále Slavnost Panny Marie Loretánské (10. 12.). V tento den bude také pouť do zdejšího minoritského Loretánského chrámu. Na tyto slavnosti vás všechny srdečně zveme. Slavnosti Neposkvrněného početí bude navíc předcházet novéna, ke které vybízíme všechny členy MI.

S loretánským poutním místem jsou spojeny také loretánské litanie, které můžeme považovat za perlu teologie o Panně Marii. Proto po odpolední mši svaté na svátek Panny Marie Loretánské (10. 12.) je pro vás připravena přednáška s promítáním o loretánských invokacích, která začne po odpolední mši svaté v 15.30 a kterou bude mít bratr Bohdan.

V prosinci jsou všichni členové MI zváni k účasti na těchto slavnostech, včetně novény, a k  adoraci Nejsvětější svátosti, která bude ve čtvrtek 12. prosince v 16.30 v kostele. Tentokrát je věnována za nenarozené děti.  Společné setkání bude po Novém roce, o jehož termínu vás budeme včas informovat.

Jitka Navrátilová