Již potřetí v řadě se po celé republice sešly na poslední květnový pátek tisíce poutníků, aby navštívili chrámy Páně. Brněnská loreta, kostel i klášter byly připraveny a nabídly bohatý program.

Letošní Noc kostelů se v našem chrámu nesla ve znamení  „Minoritského otevírání pokladů“.  Otevřeli jsme zdejší brány, aby mohli všichni načerpat z odkazu duchovního a kulturního  bohatství, které zde bylo díky úsilí bratří minoritů v průběhu 800 let vytvořeno.

Jedním z nejvýznamnějších pokladů, se kterým jsme se chtěli se širokou veřejností podělit,  je postava otce Maxmiliána Maria Kolbeho – minoritského kněze, který před 70. lety  dobrovolně položil svůj život v koncentračním táboře Auschwitz (Osvětim) za jiného spoluvězně. Tento Maxmiliánův čin byl vyvrcholením jeho života naplněného obrovským odhodláním hlásat Boží lásku mezi věřícími i nevěřícími (byl misionářem na Dálném východě) a rozšiřovat úctu k Neposkvrněné. Pestrost života a odkazu otce Maxmiliána je neuvěřitelná. Proto jsme pro návštěvníky připravili výstavu o jeho životě a díle, aby i oni mohli načerpat z bohatství, které nám zanechal díky svému heroickému životu.

Mezi hlavní body programu patřilo vedle realizace výstavy o svatém Maxmiliánovi Maria Kolbem také zpřístupnění nejvýznamnějších památek a bohatý hudební program. Nebylo zapomenuto ani na menší účastníky této akce. Bylo pro ně připraveno soutěžní klání „o poklad pevnosti Minor“.

Akce „Minoritské otevírání pokladů“ byla finančně podpořena Jihomoravským krajem.
Šimon a Jitka

Podívejte se s námi na průběh Minoritské Noci kostelů.

Na tuto akci se bylo zapotřebí dobře připravit. Přihlásilo se více než 70 dobrovolníků, kteří se s nadšením pustili do organizování této akce.

Na kolenou před Pánem čerpali bratři i dobrovolníci sílu pro tuto evangelizační akci.

O páté hodině byl minoritský chrám ještě poměrně prázdný, ale když se o hodinu později rozezvučely zvony a otec Robert udělil slavnostní požehnání, kostel už pomalu začínal praskat ve švech. Následně rozhýbal Sbor brněnské mládeže desítky posluchačů v rytmu moderní křesťanské hudby.

Děti se mohly vyřádit při dobrodružné hře O poklad pevnosti Minor. Na nejmenší čekal nespočet her a úkolů – od malování až po náročné pátrání ve tmě. Program uzavřelo povedené divadelní představení, které jako celý program připravila minoritská mládež.

Rodičové mezitím měli dost času na důkladnou prohlídku nejskrytějších zákoutí a pokladů minoritských památek. Středověké prostory či obrazy a sochy nabídly dostatek materiálu na několikahodinové procházky. Průvodci měli co dělat, aby stíhali uspokojit tisíce návštěvníků.

V průběhu noci ještě zaznělo kvarteto zobcových fléten a nemohl chybět zvučný hlas Petra Levíčka ve varhanním doprovodu Martina Jakubíčka, který svůj nástroj rozezněl do nádherných melodií dokreslujících atmosféru této velkolepé noci.

Půlnoc se však nezadržitelně přiblížila a byl čas na posledních pár chvalozpěvů v podání Svatomichalské gregoriánské scholy pod vedením Josefa Gerbricha. Noc uzavřela modlitba za město Brno a požehnání Nejsvětější svátosti.

Do programu se zapojily desítky lidí a stovky zvědavců se mohly pokochat nádherou minoritských pokladů. O Noci kostelů jsme zaznamenali na 12 000 vstupů

Categories: Kronika