Společný oběd farníků s bratry minority na oslavu vzkříšení.

Categories: Fotogalerie