V neděli 4.9.2011 se odvážní minoritští farníci vydali na pouť – směr Vranov.

Sraz byl u kostela sv. Janů a pak kousek tramvají, kousek autobusem, kousek pěšky. Na samém počátku je trochu zmátla výluka tramvaje č. 1, což mělo za důsledek, že plánovaný třetí kousek cesty (ten co se měl jít pěšky) začal o jeden autobus později. Ale milí farníci, byť se rozpadli na dvě skupinky (jedna ta, co vyšla včas, druhá ta, co se opozdila), na Vranov s modlitbou růžence na rtech nakonec došli a byli tam i včas.

V 11 hodin se pak všichni zúčastnili mše sv., jíž byla zahájená vranovská poutní sezóna. Texty mše sv. byly vzaty ze svátku Narození Panny Marie. Kazatel poutníkům připomněl, že Církev běžně slaví narozeniny pro nebe, kdy člověk již doputuje do věčného cíle. Naproti tomu obyčejné narozeniny slaví jen výjimečně, a to jen u tří lidí: u Jana Křtitele, u Panny Marie a u Ježíše (který je pravý Bůh a pravý člověk). Proč jen u těchto tří. Protože tito byli při svém narození svatí. Jan byl ještě v lůně své matky Alžběty během jejího setkání s Pannou Marií osvobozen od hříchu a naplněn Duchem svatým; Panna Maria byla vyvolená k Božímu mateřství a z toho důvodu vykoupená mimořádným způsobem – již při početí; a Pán Ježíš je vtělený Bůh, jenž přišel na svět jako člověk, aby lidí padlé do hříchu osvobodil a přinesl jim život věčný. Pozornost všech se tento den soustředila na Bohem vyvolenou Pannu, která je jako jitřenka ohlašující den spásy, a vyprošovali si u Ní přímluvu ve svých potřebách.

Tento den jako by celá příroda zpívala radostí a spolu s poutníky vzdávala chválu dobrému Bohu.

Kéž jasný paprskek onoho dne zůstane v srdcích putujících a je jim posilou dokud nedojdou do věčného cíle a budou se moci radovat z narození pro nebe.

text a foto: bB

 

Categories: Kronika