Ve dnech 14. – 21. 8. proběhlo jako každý rok setkání rodin s dětmi na Cvilíně.

Letos se sešlo téměř 40 lidí. Na programu byly výlety do okolí, společné chvíle u večerního táborového ohně, opékání špekáčků, stezka odvahy, rozhovory na které během roku v kavárně není tolik času, společné sledování filmu „Vzepřít se obrům“, který navodil touhu se otevřít Bohu a trávit s Ním více času. Otec Sebastian nám umožnil odpolední i večerní adorace na kterých se sešli téměř všichni rodiče a společně jsme Boha chválili za vše, co nám dává i bere…

Několik rodin spolu s o. Sebastianem se zúčastnilo 1.Františkanského setkání rodin v Opavě.

Vydařilo se nám i počasí, mezi všemi zúčastněnými byla přátelská atmosféra, děti se domů vrátily se všemi částmi těla, což není úplná samozřejmost, domek na Cvilíně jsme nezbourali a tak pevně věřím, že se všichni těšíme na příští rok a na společně strávené chvíle.

Dana

Categories: Kronika