Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné

V tomto měsíci jsme společné setkání pojali poněkud netradičním způsobem. Naši rytíři byli pozváni na řadu mariánských akcí našeho minoritského kostela. Především pravidelně vedli modlitbu růžence ve dnech, kdy jsme si připomínali Mariánské svátky. Tento měsíc to byly hned tři významné svátky. 9.12. jsme slavili  Neposkvrněné početí Panny Marie, hned další den jsme měli poutní slavnost Panny Marie Loretánské a do třetice jsme si 12. prosince připomněli Pannu Marii Guadalupskou. Uvědomili jsme si, že být rytířem může například znamenat, že se ujmeme určité služby ve farnosti, abychom svou prací přispěli i k důstojné oslavě a uctění Matky Boží.

Po poutní slavnosti, byla pro rytíře, ale nejenom pro, ně připravena velmi zajímavá přednáška s promítáním o loretánských invokacích, kterou prezentoval bratr Bohdan. Tato přednáška nám přiblížila krásu Panny Marie a její významný podíl na vykupitelském díle jejího Syna. Po přednášce byl také prostor, abychom mohli s přítomnými promluvit o Rytířstvu Neposkvrněné a jeho poslání. Při těchto setkáních si vždy uvědomíme, jak lidé touží přiblížit se k Panně Marii a jejímu Synu a jak je zapotřebí prohlubovat jejich víru a vědomosti.

Již nyní se těšíme na lednové setkání, které by mělo být 8. ledna 2014.