Na prípravu duší na velehrade a emóciách potrebujete:

 • dostatočne veľkú nádobu, ideál pre 100-150 duší
 • svätenú vodu (ak nie je vo vašom obchode, navštívne najbližšiu faru)
 • jedného Taliana (značka Alesandro)
 • sestry františkánky (s príchuťou smiechu)
 • bratov františkánov (brown edition)
 • jedného minoritu (black edition)
 • pár kňazov a laikov
 • Ducha svätého (nedá sa kúpiť – vanie si kam chce)
 • červenú hlinu ílovitej konzistencie
 • spev, hudba a pohyb
 • koreniny (nájdu sa v každej kuchyni, nebojte sa ich použiť): radosť, smútok, bolesť, hnev, strach, dôvera, znechutenie, očakávanie, prekvapenie, zvedavosť, niekto medzi ne počíta aj hlad – hlavne muži 🙂

Duše v nádobe (doporučujeme značku Slovanská sála) na miernom ohni ohrievame, pridáme Taliana. Pozor, vyvoláva spomienky na otca a márnotratného syna. Pokračujeme chválami podľa potreby. Na noc necháme odležať. Ráno s pomocou s.Dominiky a o.Petra pokračujeme rozdelením duší na mužov a ženy a pozorujeme ich rozdielnu štruktúru. Pridáme dostatok hliny a emócií a necháme pôsobiť. Vlejeme vývar z hudby a spevu, zamiešame pohybom. Zvýšime teplotu, hlinu necháme spolu so spoveďou pôsobiť dlhší čas na duše. Takto pripravené duše vystavíme pôsobeniu prímluvnej modlitby, objatí a chvál. Z hrnca vyberieme hlinu, ktorá za ten čas nadobudla rôzne tvary a uložíme ju do jasieľ (malá nádoba na deti) spolu s IHS (základná ingrediencia v kresťanskej kuchyni). Duše necháme zase dobre odležať a takto pripravené môžeme podávať za spevu chvál pred Pána na jeho Hostine.

Dobre pripravené duše majú tendenciu zachovávať si svoju vôňu a chuť ešte dlho po príprave. Ako prílohu doporučujeme šalát z čerstvej viery, ochutený nádejou a zasypaný láskou.

Dobrú chuť!

Myšlienky z kuchyne:

 • „Boh ťa má rád takého, aký si.“
 • „Buďte vo svojom živote doma.“
 • „Strach je energia, ktorá sa ukrýva uprostred cnosti opatrnosti.“
 • „Každý hľadá niekoho s kým môže sláviť“ (túžba po spriaznenej duši)
 • „Nikto ti nemôže vziať právo sláviť vo svojom dome.“
 • „Nechajte sa od Boha tesne objať.“ prianie o. Alesandra
 • „Láska Boha je zadarmo, aj keď ostatní nám ju neprejavujú.“
 • „Boh si v Kristovi obliekol nielen telo ale aj pocity, ktorých sa nebál.“
 • „Popretie telesna nie je cesta k slobode duše.“
 • „Cez emócie sa dotýkam života.“
 • „Ak niečo potrebujete, budte „drzí“ a požiadajte si o to.“

sepsal Martin

Categories: Kronika