Ve středu 11. září 2013 se po prázdninové odmlce sešla brněnská skupinka Rytířstva Neposkvrněné ke společnému setkání. Bylo velmi příjemné, že se objevily nové tváře, které tak rozšířily řady rytířů a rytířek z Brna a okolí.

Na dnešní setkání si připravil bratr Bohdan Heczko OFMConv přednášku zaměřenou na cíl Rytířstva Neposkvrněné. Přednáška vycházela z referátu otce Maxmiliána M. Kolbeho, kterou téměř před sto lety přednesl tento světec při zakládání skupinky MI mezi kleriky v Krakově. Svatý Maxmilián popsal cíl M. I. jako konečný a blízký. Konečným cílem MI je co největší oslava Boží. Blízký cíl směřuje k dosažení tohoto konečného cíle. V něm by měl každý rytíř a rytířka Neposkvrněné usilovat o obrácení všech lidí, zvláště nepřátel Církve svaté. Tímto pak přispívají k co největší slávě Boží.

Po společné diskusi k tomuto tématu a pěkných písních jsme se zasvětili Matce Boží a s radostí odešli do světa naplňovat cíle M. I.

Již nyní se těšíme na další setkání, které bude příští měsíc výjimečně ve středu 16. října 2013.

Za M. I. Jitka N.