„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“

Jako oáza v poušti postní doby možná na věřícího působí svátek Zvěstování Páně. V našem kostele jsme slavili zejména v naší Loretě.

Po dopolední mši svaté jsme se odebrali do loretánského domečku, abychom se společně pomodlili modlitbu růžence.

Odpolední slavnostní mši v našem kostele doprovodil Brněnský akademický sbor. Velkolepá atmosféra celého dne byla umocněna nejen zpěvem sboru, ale i hojnou účastí farníků. Za zpěvu litanií jsme zakončili mši svatou průvodem do Lorety a připojili modlitby pro získání plnomocných odpustků. Uvnitř domečku jsme vyznali svou víru, pomodlili se modlitbu Páně a poprosili o dobrou přípravu na Velikonoce.

Průvod jsme poté zopakovali i na dětské mši svaté v pět hodin a následně se jako každý pátek rozešli do svých společenství nebo prožívali adoraci u Nejsvětější Svátosti.

Slavnost Zvěstování Páně nás tak naplnila radostí a díky ní jsme načerpali sílu do zbytku postní doby.

Categories: Kronika