V sobotu 11. 6. 2011 jsme se shromáždili v našem kostele, abychom společně prožili svatodušní vigilii.
V první části bdění jsme naslouchali Božímu slovu. V biblických čteních svatodušní vigilie jsme mohli pozorovat dva pohledy.
Na jedné straně hlasitá, sebevědomá a bezohledná snaha člověka určovat dějiny tohoto světa
bez ohledu na Boží záměry, a na druhé straně nenápadné, zdánlivé, bezmocné vanutí Ducha Božího, které znovu obnovuje Boží řád narušený hříchem.

Ve druhé části byla adorace Nejsvětější Svátosti, během které se kněží modlili nad lidmi
modlitbu za vylití Ducha Svatého. Adorace byla ukončena svátostným požehnáním
a posledním bodem programu bylo pomazání olejem radosti.

       

              

Categories: Kronika