24. června, po slavnostní mši svaté,
jsme se všichni sešli, asi hodinu po půl paté.
V ten čas, to byl začátek hostiny,
večer to byl pro naše rodiny.

Spolu jsme sdíleli, co bude v prázdniny
a jak se máme,
na živou hudbu v zahradním sále
ještě dnes vzpomínáme.

Děti si na hry s radostí počkaly,
a drobné škrábance statečně přečkaly.

K radosti krom pěkného počasí,
přispěly také grilované klobásy.

Terezka Ž.

Categories: Kronika