Únorové setkání

V rámci únorového setkání jsme s bratrem Bohdanem probírali téma: Růst člověka v utrpení. Klíčem k pochopení utrpení je Ježíš ukřižovaný, který vstupuje do lidského utrpení a proměňuje ho. Při pohledu na Ježíšův kříž si totiž uvědomujeme velikost Boží lásky k člověku, která v oběti kříže nedává prostor pro pochybnost, že jsme milováni. Někdy jsme v pokušení upadat pouze do bolestínství a neuvědomujeme si rozměr lásky vycházející z Ježíšova kříže. Při uvažování o bolesti si připomenout myšlenku Ferruccia Ceragioliho: „Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky.“

V rámci společenství jsme se podělili o vlastní zkušenost, kdy prožité utrpení nakonec přineslo do našich životů vyšší dobro. Zajímavý pohled na utrpení přináší Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, kdy Ježíš prosí, aby od něho byl odňat kalich utrpení, ale zároveň v důvěře ke svému Otci Ježíš přijímá výkupnou cestu bolesti slovy: „Otče, ne má, ale tvá vůle se staň.“ Ježíšova odevzdanost do vůle otce přinesla spásu celému lidstvu. I naše odevzdanost do vůle Boží spojená s Ježíšovou obětí přináší spásu našim bližním.

Loučíme se s Vámi citátem Alexandra Solženicyna: „Tento svět má šanci přežít jenom tehdy, najdou-li se lidé, kteří se rozhodnou pro oběť.“

Zveme a těšíme se a další setkání, které se bude konat ve středu 12. března 2014. Všichni jste srdečně zváni.

Jitka N.