Od června tohoto roku putuje ikona Panny Marie Čenstochovské od Tichého oceánu k Atlantickému oceánu. Matka Boží volá své zbloudilé děti, aby se vrátili ke kultuře života, aby měli v úctě život, který od Boha dostali, a chránili ho. Znova ukazuje na svého Syna a říká nám: „Udělejte všechno, co vám můj Syn řekne.“

Při své pouti se 30. srpna zastavila v Brně, kde jsme ji mohli uctít v minoritském kostele sv. Janů.

Při odpoledni mši sv. v 15.30 hod., kterou spolu s dalšími nejen brněnskými kněžími celebroval vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, jsme byli vybízení, abychom svá životní rozhodnutí opírali především na té, o níž bylo řečeno: Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Protože Boží požehnaní do tohoto světa přišlo skrze Marii a stejně je tomu tak i dnes. Požehnání Boha vede k životu, který je pozváním k věčnosti. Maria je toho svědkem. Mši svatou doprovázela Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. Hudební výkon scholy byl jako obvykle na vysoké úrovni, hoden blahoslavené Panny.

Po mši jsme se mohli zapojit do modlitby zpěvem. Nejprve zazněl starobylý Akatist k blahoslavené Bohorodičce v podání řeckokatolického sboru. Následně v zazněly modlitby chval vmládežnickém stylu. Na závěr jsme se mohli ponořit do modlitby mariánských antifon gregoriánského chorálu. Bdění u Matky Boží jsme zakončili zpěvem: Maria, Regina mundi, Tibi adsumus, Tui memores, vigilamus (Maria, Královno světa, jsme u Tebe, pamatujeme na Tebe, bdíme).

Během své pouti ikona navštíví tyto země: Rusko, Kazachstán, Bělo-Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Polsko, Ceska Republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Irsko, Francie, Španělsko, a Portugalsko.

bB

foto: Johny06, bB

 

Categories: Kronika