Duchovní obnova na Velehradě pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka.

Jako 12 učedníků a učednic z minoritského společenství mládeže jsme se spolu s otcem Robertem vypravili již potřetí na duchovní obnovu věnovanou našim vztahům.

Spolu s Bohem a stovkou dalších učedníků a učednic jsme tentokráte otevřeli prostor našim rodinám. Rozjímání patřilo strastem i slastem života v naší původní rodině, vystupování z ní a vstupování do samostatného a zodpovědného života. To se občas neděje bez bolestí, zranění a konfliktů. Pro uzdravení je mimo jiné důležité odpuštění. Na programu byly přednášky, sdílení se v malých skupinkách, tiché rozjímání, modlitby, mše svaté, ale i odpočinek a divadelní představení (Tehdy odpoledne pršelo s Janou Ungerovou a Václavem Dostálem).

Pozvání řešit situaci každého z nás jsme dostali při sobotní večerní nádherné a důvěrné adoraci, kterou provázela modlitba radostného růžence. V Ježíšově dětství a dospívání jsme hledali tato období sami v sobě. V okamžicích návratu do těchto časů jsme měli též možnost poprosit o přímluvnou modlitbu. Vše bylo nakonec proměněno v radost, bdění končilo jásavým zpěvem, tancem a všeobecným veselím.

V nedělním dopoledni bylo vytvořeno ještě místo rodině Němečkových o tom, jak být rodičem 100x jinak ve 20 minutách, dále tématu duchovního rodičovství a některým svědectvím z prožitého víkendu.

Slavnostní mše svatá ukončila tento krásný víkend s Bohem i druhými.

Velký dík patří jak těm, kteří sytili naše duše, tak těm, kteří sytili naše bříška, a všem, kteří obojí s námi sdíleli.

Nezahálela ani Cestovní agentura MINSPOL (součást minoritského společenství mládeže), která pro minoritské spolčáky a spolčačky zorganizovala v rámci obnovy již tradičně netradiční zajímavý zájezd do maličké chaloupky nacházející se ve vnitřních prostorách velehradského gymnázia. Pro velký zájem jeli účastníci ve dvou turnusech, v pátek a v sobotu večer. Tématem minizájezdu byly vztahy z neobvyklé perspektivy 🙂

Categories: Kronika