Stává se tradicí, že poslední sobotu v červenci se vypraví několik členů naší farnosti spolu s otcem Robertem jako duchovním doprovodem na katolickou charismatickou konferenci do anglického Walsinghamu.

Vyrazili jsme v 09:30 ráno směr Praha a Plzeň, kde jsme do autobusu naložili další poutníky a druhého překladatele, a poté přes Německo (otec Robert sloužil mši v autobuse, což byl jako obvykle velmi výjimečný zážitek) a Belgii do francouzského Calais. Zde jsme se i s autobusem nalodili na trajekt a přepluli kanál La Manche. V Doveru jsme si posunuli čas o hodinu zpět a snažili se co nejrychleji přemístit do Londýna, protože řidiči museli mít povinnou pauzu. Tím pro nás vznikla pauza na prohlídku historické části města (Chrám svatého Pavla, Westminsterská katedrála,…). Po pauze jsme se celí uchození opět naskládali do autobusu a naši skvělí páni řidiči nás ve zdraví dovezli na louky a pole za vesničku zvanou Little Walsingham.
Zde jsme postavili stany. Někteří prošli stará známá místa. Jiní si je procházeli poprvé. A připravovali se na pondělní začátek programu. Téma letošní konference bylo: Přijď království Tvé, buď vůle Tvá (Thy kingdom come, Thy will be done).

Před pondělním začátkem konference jsme stihli výlet do městečka Cromer na pobřeží severního moře. Po návratu byla chvíle na přípravu a ve tři hodiny odpoledne byl slavnostní mší svatou zahájen jubilejní pětadvacátý ročník konference. Celý týden byla možnost účastnit se velkého množství přednášek, workshopů a každý den byly modlitby uzdravování.
V závěru týdne měl otec Mike, který již několikrát navštívil naši farnost, mši za uzdravení rodových kořenů. V sobotu kolem čtrnácté hodiny jsme plni darů, které jsme za celý týden obdrželi, nasedli opět do autobusu a vyrazili směrem domů.

Organizace proběhla bez sebemenších zádrhelů, jak na anglické straně, tak na straně Dany Vašákové a Miriam Verbíkové, které tento zájezd pořádaly.
Oběma patří velké Pán Bůh zaplať!

verbst

Categories: Kronika