Úterý 20.2.2018

Aktuality

Bohoslužby

sv. Celestin V.

"Korunovace papeže Celestina V." Petr Celestin žil dosud jako poustevník. Vzpíral se, ale nechal se korunovat; tento pro něho nešťastný den byl
5. červenec 1294.
Už za několik měsíců Celestin zase odstoupil. Podle malby z Francie (16. století).

 

Papež, poustevník
Narozen: r. 1215 v Isernia, Itálie
Zemřel: 19. května 1296 u Říma, Itálie
Patron L´Aquily; knihařů

 

S osobou Celestina V. se spojuje dojímavá historie. Byl synem chudého rolníka a celé své štěstí nacházel v životě poustevníka a pak najednou se stal papežem.

V abruzském místě Isernia přišel v r. 1215 Petr na svět. Už jako dítě se vyznačoval skromností a pokorou. Po svém vysvěcení na kněze uprchl jednoduše do samoty hor své vlasti, protože už nemohl snášet tolik lidí. Hledal rozhovor s Bohem a blízkost přírody. Na Monte Morrone si zřídil poustevnu, a od toho dne se nazýval Petrem z Morrone. V průběhu let se k Petrovi z Morrone připojili četní poustevníci a shromáždili se kolem něho jako mniši kolem svého otce. Později tu vznikl poustevnický řád celestinů (fratelli di s. Spirito – bratříčci Ducha Svatého).

Uplynula desetiletí; Petrovi Morrone bylo skoro 80 let, když ho – po dvouleté přestávce na papežském stolci – zvolilo římské kardinálské kolegium po tvrdých rozepřích novým papežem. Když vyslanci přišli k Petrovi do jeho poustevny, bylo to, jako by na šedivého poustevníka vtrhlo velké neštěstí. On, který nade vše miloval samotu a úplnou chudobu, by měl být hlavou katolické církve? Úpěnlivě prosil, plakal, ujišťoval o své neschopnosti. To nic však nezměnilo na rozhodnutí kardinálů.

Ve slavnostním průvodu odvedli Petra do L´Aquily, kde byl 5. července 1294 posvěcen na biskupa, uveden do úřadu a přijal jméno Celestin. Byl pátým papežem toho jména. Už brzy se ukázalo, že Celestin V. na svůj vysoký úřad nestačí. On sám trpěl nevýslovná muka a naplánoval nakonec vládu kardinálů. Vynořila se otázka: „Smí papež odstoupit?“ Celestin V. odpověděl sám, když vyhlásil konstituci o odstupu a o tři dny později, 13. prosince 1294, odstoupil po pětiměsíčním pontifikátu. Celestin znal jen jeden cíl: znovu zpět do svých hor, do své poustevny.

Avšak Petrova cesta utrpení ještě nebyla u konce. Jeho nástupce na stolci sv. Petra, Bonifác VIII., se obával, že tohoto slabého strace by mohli provolat protipapežem a tím vyvolat rozkol. Proto ho dal Bonifác VIII. již osmdesátiletého dovést na zámek Fumone na východ od Říma. Za zdmi, zoufalý a bez síly k životu, strávil odstouplý papež své poslední měsíce života. Zemřel 19. května 1296 a byl pochován v bazilice P. Marie z Collemaggia v abruzském městě L´Aquila. Girolamo da Vicenza vytvořil zde r. 1517 mauzoleum, dodnes zachovalé a nádherné. Celestin V. byl kanonizován r. 1313 v Avignonu, od r. 1668 platil jeho svátek pro celou církev.

Úcta a tradice: kult kolem Celestina V. se vyvinul především v Itálii a ve Francii; velkou měrou se na tom podílel Filip le Bel, odpůrce papeže Bonifáce VIII.

Znázorňování: Celestin V. je znázorňován skoro vždy jako mnich, často s papežskými insigniemi. Často ho vidíme také s kajícím řetězem ve vězení, vedle sebe má papežské odznaky.

Na založení poustevnického řádu celestinů papežem poukazují četná zobrazení muže církve v bílé kutně s černým škapulířem a černou kapucí.

 

(Z publikace „Rok se svatými“)


Vydáno:3.4.2012 Zobrazeno:585

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192223
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.