Dnes je 1. neděle adventní.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve čtvrtek 7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

– v pátek 8. prosince slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to doporučený svátek

– v neděli 10. prosince 2. neděli adventní

Po celou adventní dobu srdečně zveme na rorátní mše sv. od pondělí do pátku v 6:30 hod. a v sobotu v 8:00 hodkromě slavnosti 8. prosince.

Do čtvrtku 7. prosince se po mši sv. v 15:30 hod. modlíme novénu před slavností Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Modlitbu vede Rytířstvo Neposkvrněné.

V úterý 5. prosince po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve středu 6. prosince v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

Ve čtvrtek 7. prosince v 18:00 hod. jsou zváni muži ke společné modlitbě a adoraci. Sraz je v 17:45 hod. u bočního vchodu vedle kostela. Bližší informace pro zájemce jsou v zákristii. Kontaktní osobou je Jaroslav Engelhart (tel. č. 734 711 684).

V pátek 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, budou mše sv. v 10:00 a v 15:30 hod. Dovršíme naši devítidenní přípravu na tuto slavnost. Při mši sv. v 15:30 hod. bude kazatelem o. Kryštof Skibiński, národní duchovní asistent Rytířstva Neposkvrněné.

V neděli 10. prosince bychom slavili poutní slavnost Panny Marie Loretánské. Letos slavíme v tento den 2. neděli adventní, ale při této příležitosti bude po mši sv. v 15:30 průvod se sochou Panny Marie Loretánské do Lorety. Mši sv. v 15:30 bude celebrovat o. Tomáš Zámečník, novokněz brněnské diecéze, který bude na závěr udělovat novokněžské požehnání.

Categories: Aktuality