Dnes je 11. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve středu 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
– v sobotu 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele, spolupatrona našeho kostela. Poutní mše sv. bude v 8:00 hod. a hlavním celebrantem bude o. Metoděj Ján Lajčák, premonstrát ze Křtin. Tato mše sv. nebude sloužena v Loretě, ale v kostele. Tento den je možné v našem kostele získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Všichni jste srdečně zváni.
– v neděli 25. června 12. neděli v mezidobí – sbírka bude na bohoslovce a církevní školství

V neděli 25. červnapo mši sv. v 10:30, zveme všechny rodiče s dětmi do farní kavárny sv. Františka, kde poděkujeme společnou oslavou za uplynulý školní rok.

Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Milí přátelé naší farnosti, připravujeme elektrický pohon jednoho z našich zvonů. Předpokládané náklady jsou 163 000 Kč. Pokud byste chtěli tuto akci podpořit finančně, můžete tak učinit v zákristii. Dar je možné také odečíst z daní. V tom případě vám na požádání vystavíme potvrzení. Za živé i zemřelé dobrodince našeho kláštera a kostela je každý měsíc sloužena mše svatá. Děkujeme za vaši štědrost.

Categories: Aktuality