Dnes je 12. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na bohoslovce a církevní školství.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve středu 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
– ve čtvrtek 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – je to doporučený svátek
– v neděli 2. července 13. neděli v mezidobí

V úterý 27. června zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

V sobotu 1. července bude po mši sv. v 8:00 hod. mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

V rámců Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, zveme všechny mladé, společenství mladých, ministranty, scholy a rodiny na program Mladí fandí Velehradu, který proběhne 4. července od 14 hodin v areálu ZŠ VelehradMůžete se přihlásit do Velehradských her, ve kterých budou jednotlivé týmy soutěžit v různých disciplínách o pohár „tatíčka Stojana“. Přihlášku i podmínky soutěže naleznete na stránkách www.velehrad.eu. V rámci večerního programu se můžete těšit na WORSHIP PÁRTY se svědectvími a s kapelami: LCH LIVE, TOWMEOT a GEDEON WORSHIP. Více informací na plakátku a sociálních sítích.

Všem dětem, farníkům, přátelům a dobrodincům naše komunita bratří minoritů vyprošuje požehnaný čas dovolených a prázdnin.

Categories: Aktuality