Letos 5. února si připomínáme 3. výročí tragické smrti našeho spolubratra o. Roberta Mayera OFMConv. V tento den odpoledne (15.30 hod.) bude za něho sloužena mše svatá. Vzpomeňte na našeho spolubratra i Vy. Kdo byste se chtěli za něho pomodlit přímo v hrobce, tak inforumujeme, že hrobka bude přístupná po mši svaté.