Dnes je 13. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na bohoslovce.

V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
– ve středu 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – je to doporučený svátek
– v neděli 3. července 14. neděli v mezidobí

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla, 29. června, při pontifikální bohoslužbě v 16:00 hod. v brněnské katedrále, nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul, kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijít osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.


V sobotu 2. července bude po mši sv. v 8:00 hod. mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.
Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.


Všem dětem, farníkům, přátelům a dobrodincům naše komunita bratří minoritů vyprošuje požehnaný čas dovolených a prázdnin.

Categories: Aktuality