Dnes je 13. neděle v mezidobí. Minulou neděli se ve sbírce na bohoslovce a církevní školství vybralo 19 782 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 3. července svátek sv. Tomáše, apoštola

– ve středu 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy a české provincie řádu minoritů – je to doporučený svátek. Mše sv. v tento den budou v 10:00 a 15:30 hod.

– v neděli 9. července 14. neděli v mezidobí

V úterý 4. července po mši v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Během letních prázdnin v našem kostele adorace Nejsvětější Svátosti v pondělí po odpolední mši sv. ani ve čtvrtek od 14:30 hod. nebude.

Categories: Aktuality