Dnes je 13. neděle v mezidobí. Sbírka je mimořádně určena na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy.

V tomto týdnu oslavíme:
– V pondělí 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.
– V úterý 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.
– V sobotu 3. července svátek sv. Tomáše, apoštola. Po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.
– V neděli 4. července 14. neděli v mezidobí. Sbírka bude na bohoslovce.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Během letních prázdninbude možnost adorace Nejsvětější Svátosti v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav bude zakončen svátostným požehnáním.

Ve dnech 1. a 2. července vás zveme na 24. Františkánské setkání mládeže. Tématem je text z modlitby sv. Františka z Assisi: „Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist.“ Budou to dva on-line večery, vždy od 19:00 do 21:00 hod., vysílané přes facebookovou stránku Františkánského setkání mládeže.

Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Informace o tom, jak můžete přispět, najdete na plakátě pod kůrem.
Všem dětem, farníkům, přátelům a dobrodincům naše komunita bratří minoritů vyprošuje požehnaný čas dovolených a prázdnin.

Categories: Aktuality